Inspiration

Låt barnen skapa

Språkutveckling genom bilder

TALSPRÅK, BILDSPRÅK, SKRIFTSPRÅK

Våra kommunikationsmedel