Låt barnen skapa

Låt barnen skapa

Språkutveckling genom bilder

10-åring berättar: Jag har forskat om Claude Monet. Den här bilden är inspirerad av den japanska bron som fanns i konstnärens trädgård. Han tyckte mycket om att måla av den.

 

" Det blåa är lukt från buskarna.

Jag luktade på marken.

Den blåa fläcken med röda, gröna och svarta fläckar på är lukten jag kände på hemvägen.

Den gula fläcken med blåa fläckar på är när min kompis och jag luktade på marken......

Den gröna fläcken med röda prickar luktade som en hallonbuske"

Berättat av 6-åring

... ståltråd, tidningspapper, tejp och gipsbinda ...

 

14-åring mitt i skapandeprocessen.

 

Att utveckla alla sina språk

 

För att behålla och utveckla sin kreativitet och fantasi genom hela skoltiden och in i vuxenlivet behöver eleverna få möjligheter och uppmuntran till att öva den bildspråkliga förmågan. Genom att integrera övriga ämnen med bild och form ökar elevens förmåga att inhämta kunskaper och att träna färdigheter.

 

Att samtala omkring sina arbeten ger möjligheter som berikar och utmanar språkutvecklingen. Dessutom ger det insikter och förståelse omkring hur andra tänker.

 

TALSPRÅK, BILDSPRÅK, SKRIFTSPRÅK

Våra kommunikationsmedel

Dokumentationen och det processinriktade arbetssättet

 

De skapande övningar vi beskriver i boken bygger på ett processinriktad arbetssätt.

 

Bilden -

mellan talspråk och skriftspråk

 

När förskolebarn kommer till skolan är de oftast nyfikna på ord och bokstäver men har inte alltid klart för sig hur dessa används.

 

Exempel på bokens skapande övningar

 

Varför arbeta med skapande verksamhet?

 

De allra flesta barn ritar, målar och skapar under sin uppväxt, på samma sätt som de pratar, leker, härmar och interagerar med sin omgivning.

 

Läs mer

Material och tekniker

 

För att man som pedagog ska våga sätta igång med det skapande arbetet måste man ha kunskap.

Läs mer.

Runtomkring skapandet

 

När man utrustar eller kompletterar bildverkstaden ska man tänka på att köpa bra material.

Läs mer.